onsdag 5. november 2008

Sannheten om den negerekstremistiske marxist-nazisten

Målmannen er helt alene om å se sannheten om svartingen Obama, jeg viderebringer derfor denne viktige innsikten som PK-media er for feige til å si høyt:
"Det er mest svo me lyt klypa oss sjôlve i armen. Ein ekstremistisk marxist som heile livet har blive upplærd av og blitt finansiert av ein kjerne av anti-kvit-rasistar, jødehatarar, revolusjonære marxistar, terroristar og Chicago-mafiaen, er i ferd med å verta president i USA."

Barack Obama er med andre ord et så fælt monster at Stalin, Hitler og Pol Pot blir puslinger i sammenligning.

Dette står naturligvis i skarp kontrast til den stødige tenkeren Bush jr og hans snille speidergutter.

Ingen kommentarer: