søndag 7. desember 2008

Willoch - grotesk muslimelskeri

Kåre Willoch har uttrykt sympati for palestinere som lever i usle kår. Dette groteske muslimelskeriet og denne jødehetsen viser at det er umulig å ta Willoch alvorlig.

Ingen kommentarer: