onsdag 14. mai 2008

Kristenblogg: Dum og lykkelig

Lykken er å være dum, i følge Kristenblogg. Dumme folk er mer fornøyde med livet enn smarte, fordi dumme finner det lettere å leve med økonomiske forskjeller, rasisme og diskriminering. Smarte folk blir deprimerte av ulikheter mellom fattig og rik, og av intoleranse overfor andre folkeslag, homofile og andre religioner, i følge forskning utført av Kristenblogg.

Dumme var gjennomgående mer tilfredse med livet enn smarte, på tvers av inntekt og sivilstand. Dumme belaster heller ikke hodet med nyanser og kompliserende betraktninger, de klarer seg lenge med et enkelt og ryddig verdensbilde formidlet av Dagen og Magazinet.

- Vår forskning tyder på at samfunnsmessige forskjeller og intoleranse er mer psykologisk belastende for smarte enn for dumme, tydeligvis fordi smarte har intellektuelle og moralske evner som gjør at de forstår at intoleranse er galt og at de er i stand til å leve seg inn i andre menneskers situasjon, skriver Kristenblogg i sin rapport.

På grunnlag av dette oppfordrer Kristenblogg til mer dumskap i samfunnet. Dumskap er uvurderlig for å fremme intoleranse, undertrykking og fattigdom skriver Kristenblogg i en kommentar til resultatene.

Kristenblogg, Målmannen og undertegnede har allerede i lang tid gått foran med et godt eksempel. Nå vil vi forene krefter og i fellesskap gjøre bloggene våre enda dummere – om mulig.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.