onsdag 14. mai 2008

Kristne mobbes og diskrimineres

Kristne mobbes og diskrimineres nå daglig i Norge så vel som i resten av Europa. Mens tilhengere av andre religioner får gå fritt rundt i gatene og vise frem sine symboler rett for nesen på gode kristne, er det stadig vanskeligere å være kristen. For den personlige kristne blir det stadig vanskeligere å finne jobb og leilighet: Så snart arbeidsgiveren får nyss i at søkeren er kristen kommer det klassiske avslaget "vi takker for interessen, men..."; mange kristne leter på samme vis forgjeves etter et sted å bo men utleiere, selgere og naboer foretrekker muslimer, svartinger og sosialklienter. Gode kristne blir daglig utsatt for innbrudd og lommetyerier begått av muslimer og sigøynere. Blonde kristne ariske jenter antastes stadig vekk av muslimer og andre som ikke hører til her i landet. Kristne kan knapt gå på gaten uten å bli utsatt for hån, hoderisting og fordømmende blikk.

Disse fremmede religionene skal nå til og med få utbre sin vranglære gjennom NRK. Et annet eksempel er homomoten som har bredt om seg de siste årene, dette er jo bare et koordinert angrep på og latterliggjøring av den kristne kirkes velbegrunnede og befestede intoleranse overfor homser og andre avvikere. For noen år siden hadde vi også en bølge med kirkebrenning utført av "satanister", alle oppgående mennesker vet jo dette bare var en dekkoperasjon for et homo-sosialistisk-muslim-komplott for bryte ned kirken i Norge.

Målmannen og Kristenblogg påpeker helt korrekt at dette springer ut av en dyptgripende og utbredt frykt for kristendom i Europa. Kristenfobi er betegnelse på irrasjonell frykt eller hat overfor kristne eller kristendommen generelt. Målmannen dokumenterer hån og latterliggjøring av den kristne troen, fjerning av kristne symbol fra offentlige steder, og dessuten restriksjoner på retten til å bære kristne symbol og angrep på kristne dogmer i film (f.eks. Life of Brian) og fjernsynssendinger. Nå er det vel ikke lenge før man begynner å rive kirker i Norge fordi det strider med den såkalte religionsfriheten og fordi det kan støte avgudsdyrkere (katolikker, muslimer etc).

Ingen kommentarer: