fredag 17. oktober 2008

Rasisme - ufortjent dårlig rykte

"Rasisme" ble brukt som et slagord i nazi-Tyskland, og i ettertid har rasisme blitt assosiert med de venstrevridde (sosialistiske) nazistenes herjinger, rasisme har kort og godt fått et ufortjent dårlig rykte. Det er på tide at vi på høyresiden igjen får være rasister åpent og ærlig uten samtidig bli stemplet som nazister. Problemet i dag er at alle gode nordmenn som står for et velbegrunnet rasistisk menneskesyn, samtidig blir stemplet som nazister, typisk newspeak.

Er det ikke snart på tide å gjøre opprør mot nazistenes enerett på å være rasister?

Ingen kommentarer: