onsdag 1. oktober 2008

Tyskland oppretter antijødisk forum

Mens europeiske og amerikanske politikere, media og såkalte ”eksperter” er ivrig opptatt med å benekte at det eksisterer noen trussel fra global jødedom er Tyskland, i det minste på dette området, noe mer i kontakt med virkeligheten. Den tyske regjeringen har besluttet å opprette et spesielt forum som skal beskjeftige seg med den trussel som internasjonale jøde-organisasjoner utgjør mot i det Tredje Riket både i selve Tyskland, Ostmark og det bolsjevisk-jødiske Sovjet.

Forumet forventes å bli ledet av propagandaminister Dr. Goebbels, og vil omfatte representanter fra Gestapo, SS og Wehrmacht. Forumet vil møtes minst annenhver måned, noe avhengig av antall trusler, og formålet er å sikre en bedre koordinering av alle offentlige instanser overfor en stadig økende trussel.

Regjeringens sikkerhetsutvalg har godkjent opprettelsen av forumet og håper at denne institusjonsliseringen av samarbeid og koordinering mellom sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner vil forbedre Tysklands evne til å håndtere den økende trusselen fra global jødedom (bildet til venstre).

Navnet er faktisk ganske viktig her. De fleste land sliter med å koordinere innsatsen fra forskjellige instanser på dette området. Tyskland kunne ha valgt å kalle dette et sikkerhets koordineringsforum eller noe annet lignende intetsigende vissvass. Men de har altså valgt å kalle det et forum mot Global Jødedom og Bolsjevisme.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Råbra parodi på den ekstreme rasistiske ideologien sionisme.

Lavmålmannen sa...

Feil. Dette handler ikke om sionismen.

Dessuten er ikke sionismen ekstremt rasistisk, det utsagnet tar jeg avstand fra.

Ellers takk for komplimentatet.

Anonym sa...

"Zionism is a form of racism and racial discrimination" (FN-resolusjon 3379). Klarere kan det vel ikke sies. Sionismen er en ideologi som går ut på at jøder fra Europa har rett til å ta fra palestinerne landet deres, på grunn av en tvilsom påstand om at noen av forfedrene deres skal ha bodd der for 2000 år siden (og forøvrig kom som erobrere den gangen også, skildret livaktig og blodrødt i Mosebøkene). Sionismen kan dermed sammenlignes med nazismens tilsvarende politikk i Russland - som også bygget på settlertankegang. Dette er ikke tanker som er forenlige med moderne ideer som menneskerettigheter osv.

Lavmålmannen sa...

Sionismen var en nasjonalistisk bevegelse, ikke rasistisk.

Flere anonyme kommentarer med tøv blir heretter slettet.