søndag 27. april 2008

70 år siden elver av brungrums

Målmannen har funnet Enoch Powells skjønne tale "Rivers of Blood" på YouTube. Vi er svært takknemlige for at Målmannen gjør oss oppmerksom på disse elver av brun gjørme som igjen renner gjennom Norge og Vest-Europa, 70 år etter at Hitler innledet rikets ekspansjon.

Vi er også takknemlige over at Målmannen på denne måten informerer oss om en av sine inspirasjonskilder. På YouTube er det andre som deler sine innerste tanker med oss, noen typiske eksempler:

"The only way whites can prove they're not "racist" is to surrender all that they own to non-whites. They only way they can prove their societies aren't "racist" is to allow non-whites to destroy them!"RACISM' itself is a lie, used to help eliminate whites. I'm done with the BS. Whites should be PROUD!"

"The prevailing wisdom in world opinion is in the hands of the Jews, the opinion-makers, themselves, who use immigration, the courts, and the media as muscle against us, discouraging white pride, and any conceivable of notion of what is white. We are the only race on the planet without a nation. Their ultimate goal is the outbreeding and the downbreeding of the white genome, in full, the genocide of the white race. They can more easily rule over a multicultural empire than a nationalist republic. "

7 kommentarer:

maalmannen sa...

Kva er det for slags assosiasjonsleik du freistar deg på no, Konrad? Eg veit ikkje kven det er som er upphavsmannen til det sitatet du dreg fram, men det er i alle fall ikkje meg. Og vegetarianarar vert ikkje nazistar for det um Hitler med åt gulrøter, for å segja det slik.

Det interessante med Powell si tala er at han lenge fyre bussbombene i London var so klår på kva slags fylgjor masseinnvandringi kom til å få for Storbritannia - slett ingen harmonisk multikultur, men tvert imot eit segregert samfund med stødt fleire konfliktar. Den gongen var det 50.000 innvandrarar i året, no er det 300.000. Powell etterlyste eit ordskifte um dei store endringane i det britiske samfundet som masseinnvandringi førde med seg - medan det enno var tid til det. Men han vart tagd i hel og stempla som rasist. Det måtte eit 11. september til fyre andre høgtprofilerte politikarar og kjendisar våga å tala ut mot mangkulturalismen i like sterke ordelag.

Lavmålmannen sa...

Assosiasjonsleik? Du vet selv hvem som er lærmesteren i den leiken.

Sitatene er fra brukere på YouTube, slik jeg har presisert. Jeg har ikke sagt at det er sitat fra Målmannen, men selskapet Målmannen har havnet i særdeles dårlig (som vanlig får vi si).

maalmannen sa...

Javisst. me er i sers daarlegt selskap som nyttar ein autorisert BBC-produksjon som kjelda...

Gjervan sa...

Å, vi stoler på BBC. Derfor tror vi på dem når de videreformidler - IKKE sier seg enige i - Powells meninger.

maalmannen sa...

Forresten - Rart at du ikkje fekk med deg at den nemnde tala vart haldi den 20. april 1968, altso paa A.H. sin foedselsdag. Det er sjeldan du gjeng glipp av eit billegt poeng aa hengja deg upp i Konrad, men denne gongen gjorde du det.

Lavmålmannen sa...

Billige poeng?

Nei det overlater jeg til dere, f.eks. Obama-Osama og andre geniale assosiasjoner.

Tips: Ikke kast kampestein når dere sitter i glasshus.

Lavmål sa...

PS: Når dere likevel nevner det er det jo et artig poeng at talen ble holdt på Hitlers fødselsdag, dette styrker jo bare mitt poeng, i det minste innenfor en Erasmus Montanus logikk.