mandag 25. august 2008

Internér asylpakket!

Asylpolitikken er helt ute av kontroll. Nå er det blitt så ille at det til og med er etablert asylmottak i vanlige boligstrøk der små barn leker. De uskyldige små vil jo ta skade på sin sjel om de får se en svart mann eller en muslim på frifot. Har ikke rikspolitikerne samvittighet? Har de ikke omtanke for de svakeste blant oss, barna? Tenker de ikke på de mentale langtidsvirkningene? Myndighetene må ta folks frykt på alvor!

Asylmottakene er jo rene skolen i løgn og faenskap. Det er til og med avslørt at det finnes asylsøkere som langer dop. Ja det er ikke snakk om en eller to, nei kilder i politiet kan med sikkerhet si at det dreier seg om minst fem-seks asylsøkere av ulik nasjonalitet.

Situasjonen er med andre ord helt ute av kontroll, her trengs en skikkelig opprensing. Et første akuttiltak er å opprette et uniformert borgervern, stormavdelinger, som patruljerer rundt asylmottak for å hindre asylsøkere å komme i nærheten av barnehager og lekeplasser. Borgervernet bør også patruljere ved Akerselva og Oslo S for å hindre asylsøkere å ødelegge dopmarkedet for gode nordmenn. På lengre sikt må asylproblemet løses på samme måte som rovdyrfaren: De må gjerdes ute, og de som likevel kommer inn må gjerdes inne slik at de ikke stikker av før saken avgjøres.

Skulle de likevel stikke av, er de lett å finne igjen, de grunnløse asylsøkerne er jo vest-afrikanere. Meld fra dersom du ser en svarting på frifot! De har ikke noe her å gjøre!


Bildet: Rovdyrgjerde

Ingen kommentarer: