torsdag 28. august 2008

Målmannens brunskjorter

Jeg har tidligere tatt til orde for styrket vakthold omkring asylmottak for å hindre at små barn og vanlige folk får ubehagelig nærkontakt med disse utskuddene. Målmannen foreslår å utstyre dette borgervernet med brune skjorter, dette er en god ide, et uniformert borgervern setter seg mer i respekt. Målmannen har også forelsått å leie inn Chuck Norris for å rydde opp når norsk politi er tafatt, kjempeide det også.

Myndighetene bør på lengre sikt også sørge for å gjerde inn asylmottakene. I stedet for å bygge nye gjerder kan myndighetene bruke nedlagte militærleire med intakte gjerder rundt. En frisk ide er å bruke vanlige fengsler, de fleste asylsøkere er jo kriminelle så før eller senere ville de havnet der uansett. Tryggest å putte dem inn først som sist.

Ingen kommentarer: