søndag 3. august 2008

Et overgrep mot Tyskland

Det er et fascinerende skuespill vi er vitne til i det tidligere Tredje Riket. Den påståtte krigsforbryter Heinrich Himmler er nå arrestert og skal stilles for retten i Nürnberg. Slik går det med folk som blir hundset og forfulgt. Arrestasjonen er visstnok viktig for den politiske stabiliteten i Europa og dette kan være det som skal til for å åpne dørene for Tyskland til det gode selskap. Det er sørgelig, men trolig sant. Tyskland – som kristen nasjon – står dermed i fare for å bli oppslukt av det anglo-amerikanske maktapparat og drukne i den romersk-katolske folkemasse. Dette viser hvor viktig det også er for Norge å stå i mot, slik kong Sverre talte Roma midt i mot. Det varer nok ikke lenge før også Himmler dør når bare prestisjemålet er fullt nok, for tribunalet i Nürnberg kommer aldri til å innrømme at de har tatt feil – til det står det katolske Bayern Vatikanstaten altfor nært.

Faktum er at hele tiltalen mot hedersmannen Himmler, forsvareren av den kristne sivilisasjon, er basert på oppspinn: Auschwitz og de andre leirene var vanlige krigsfangeleir og fangene der døde en naturlig død. Det amerikansk-jødiske propagandaapparatet hentet i tillegg lik fra likhus i distriktet for å gjøre likhaugene ekstra store. Det faktum at noen få fanger var avmagret skyldes en kombinasjon av sykdom og matmangel fanget som de var mellom to fronter. Dette er godt dokumentert gjennom arbeidet til historikeren Dr. Goebbels, en fremstående ekspert på jødedom og semittisk-sionistisk propaganda. Den jødisk-bolsjevikiske løgnen har igjen blitt avslørt.

Ingen kommentarer: