søndag 2. mars 2008

Avgudsdyrkerne på Strilelandet

På strilelandet nord for Bergen har de norske avgudsdyrkerne et tyngdepunkt. Gjennom et landsomfattende nettverk har disse agressive fundamentalistene imidlertid lykkes å infiltrere en rekke lokalsamfunn rundt om i landet, samt ledende akademiske læresteder. Dette er en faretruende utvikling. Enda skumlere blir det når vi vet at de kommuniserer ved hjelp av en hemmelig kode - et språk de selv har konstruert og som andre har store problemer med å forstå. Ekstra vanskelig blir det når de på toppen av dette åpenbart henviser til en eldgammel kodebok de færreste utenfor nettverket har kjennskap til. Kodeboken minner stilistisk om skjønnlitteratur, men under den lyriske overflaten gjemmer det seg åpenbart strenge befalinger til medlemmene av nettverket.

Spørsmålet blir så hvilke tiltak Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bør sette i verk. Bør de tvinges til å bruke bokmål? Bør PST kreve at en språkmektig tjenestemann er til stede på alle arrangement? Dette kan synes som harde tiltak, men vi må aldri undervurdere sikkerhetstrusselen disse fundamentalistiske avgudsdyrkerne representerer, deres middelalderske kulturelle praksis er også en fare for menneskerettene i Norge. Eksempel på perverse ritualer utført av amerikanske medlemmer av samme nettverk i Dagbladet.

Ingen kommentarer: