mandag 3. mars 2008

Holocaust for palestinske nazister

- Israelsk minister truer med «palestinsk Holocaust», melder Dagbladet. Matan Vilnai, viseforsvarsminister i Israel, mener palestinerne framprovoserer et «Holocaust». Med et økende antall raketter og ved at omfanget av angrepene vokser leder de seg selv inn i en større «Shoah», fordi vi kommer til å bruke vår styrke på alle måter vi mener er passende, enten det er luftangrep eller på bakken, sier Vilnai.

Dette blir helt parallelt til de alliertes tilintetgjørelse av Tyskland i 1945. I følge Målmannen er nemlig palestinerne nazister. Målmannen mener at økt selvstyre eller egen palestinsk stat kan sammenlignes med Chamberlain som ofret Sudetenland for et illusorisk "Peace in our time". Målmannen fornekter seg ikke: Her sammenlignes et lite, kuet, fattig og statsløst folk med en aggressiv og velorganisert militærmakt. Målmannen har en egen evne til å snu ting opp-ned, men denne gangen tar han (de) virkelig kaka. Israel har faktisk okkupert Vestbredden i 40 år (av sikkerhetshensyn?), mens Sudetenland altså ble annektert av Hitler av "sikkerhetshensyn" (for å beskytte sudet-tyskerne mot blodtørstige tsjekkere).

Les Harald Ofstads bok vår forakt for svakhet.

Ingen kommentarer: