lørdag 29. mars 2008

Jævla stril

Noen vil kanskje gå så langt som å hevde at Målmannen oppfører seg som en jævla stril, og at utskjelling med uttrykk som "din jævla stril" dermed er helt berettiget. Dersom det renner over for en sivilsert bergenser må jo det ellers veltalende bymennesket* få bruke en slik treffende beskrivelse av de enkle landsens folk kalt striler. Det ville være helt urimelig om slik utskjelling ble gjenstand for rettsforfølgelse. Folk må være like for lova, ellers blir jo rettsvesenet en parodi.

Hadde man derimot kalt den bleike strilen for "jævla neger" ville det vært mye verre. En neger er jo som kjent et menneske fra Afrika, og står dermed langt nede på utviklingsstigen til og med sammenlignet med en stril. "Jævla neger" vil altså være svært nedsettende, ja bent frem ærekrenkende, overfor en stril.

På samme måte er "jævla stril" ærekrenkende for et velutviklet bymenneske. Selv bergensere med bart og dårlig hygiene skal ha seg frabedt denslags sammenligninger med primitive folkeslag (se bildet til venstre) på gal side av fjorden. Slikt vil dermed være en sak for rettsapparatet.


*Dette er rent hypotetisk. Et dannet bymenneske ville aldri henfalle til den slags strilespråk.

Ingen kommentarer: