tirsdag 16. september 2008

Fru Goebbels med bok

Det gode med bøker er at det er mulig å få frem alternative syn og meninger. Det er det jo ikke alle som liker det. Som regel er det nasjonalistiske eller kristne fanatikere som står for en oppfatning av at dette er noe som undergraver deres posisjon.

Det er mange interessant bøker. Blant annet har Magda, fru Dr. Joseph Goebbels (bildet), i pakt med gode tyske verdier skrevet bok for barn. I det Tredje Riket tenker man nemlig på framtida. Det er ikke alle som er like framsynte ellers i verden.

Både Joseph og Magda er glad i barn, og Joseph er også interesserte i å skrive taler, bøker og annet oppbyggelig stoff. Vi kan bare håpe at Joseph får avslørt mange av de misoppfatningene som har versert omkring tysk utenrikspolitikk, så vil nok perspektivet av Hitler-perioden bli noe helt annet enn det mange norske journalister vil like å måtte lese om.

Ingen kommentarer: