mandag 22. september 2008

11 målmenn mot Storberget

Norges elleve Målmenn står samlet bak en uttalelse som er sterkt kritisk til Knut Storberget og utsagnene hans om Oslo biskops syn på homofile. Preses i Målmøtet, Lars-Olav Marstrand, sier til NTB at Kvarme har holdt seg til lavkirkelige vedtak som en del av biskopens tjenesteplikt.

Som statsråd må Storberget holde seg til stortingsvedtak. En biskop må rette seg etter sitt "storting" som er Målmøtet, sier Marstrand.

Ingen kommentarer: