lørdag 6. september 2008

Goebbels intervjuer ben Gurion

Den ledende politiske journalisten Dr Goebbels har endelig fått anledning til intervjue statsministerkandidat David ben Gurion. Goebbels uppsummerer helt rett med at Adolf Hitler har alt det ben Gurion ikke har, Hitler har mot og vilje til å arbeide for rene linjer og mot økonomisk rot. Mens ben Gurion har leket seg frem til politiske posisjoner uten utfordringer har Hitler virkelig politisk erfaring. Mens ben Gurion har lurt seg unna alle kontroversielle standpunkt har Hitler forsvart sine standpunkt.

Goebbels viser klart og tydelig at Hitler står for alle høyrefløyens dyder: folkets rett til å bruke våpen mot ytre fiender, folkets rett til å avlive indre fiender, kampen for å få skapelsesberetningen inn i skolen, motstand mot homofili, og fremfor alt å holde fast ved et samfunn der rase og hudfarge er avgjørende.

Ingen kommentarer: